Fornebu Indoor Golfcenter
Forsiden Login Kontakt oss Kart og veibeskrivelse


"LIKE" oss på Facebook

Simulatorsenter

Kom og opplev vår hyggelige simulatorsenter.
Senteret har 6 stk. E6 Fullswing simulatorer

                                                                                                                            

Opp til 4 personer kan spille sammen på èn simulator.
Simulatorene utleies på timebasis, og  prisen er den er samme uansett deltakerantallet

FullSwing simulatorer registrerer hvordan ballen faktisk flyr.
Ballen registreres av 688 uavhengige sensorer plassert i 2 infrarøde felter. Sensorene registrer 50000 ganger i sekundet og er plassert 1,5 tommer fra hverandre (samme størrelse som en golfball) og klarer derfor å oppfatte hver minste forandring i ballflukten.

Baller kan fly, rulle eller sprette igjennom de to sett sensorene, og bli målt. Den resterende ballflukten gjenskapes av verdens mest avanserte golfsimulator
software, E6. Softwaren er laget av Trugolf, som er selskapet bak de største software suksessene innen golf industrien. 

FullSwing golfsimulatorer leser av ballen 3 ganger pr slag. Først avleses fart og vinkel gjennom de  to sett  sensorer. 3. avlesning kommer når ballen
spretter tilbake fra duken forbi den andre sensor-ringen. Da måles det evt. spinn i ballen. Fullswinggolf simulatorer leser altså av draw, fade, slice og hook. 

På simulatoren bruker man sine egne køller og baller. Man trenger ikke spille ballen fra et spesifikt sted i simulatoren eller fortelle maskinen hvilken kølle man bruker. Dette er  unødvendig fordi maskinen kun avleser hvordan ballen faktisk flyr.

 

 

 

 

 

 

 


Booking
instruktør

Booking
simulator

Login