Fornebu Indoor Golfcenter
Forsiden Login Kontakt oss Kart og veibeskrivelse


"LIKE" oss på Facebook

Priser - Sesongen 2016-2017

  Baller - uten medlemskort

 

   1 polett
  30 baller

 Priser - for ikke medlemmer         50
  Baller - med medlemskort

 

  Medlemskort

 Sesongavgift på medlemskort         100
 Pris pr. ball  1,25 pr ball
 Ved påfyll av 1000 rangeballer eller mer gis 10% ekstra baller (gratis) på kortet 1,25 pr ball
 Instruksjon med PRO        Priser
 25 minutter - 1 person 375
 Rabattkort (6. leksjon er gratis)
 Puttinggreen       Priser
 Puttinggreen (åpner medio november) Gratis
 Trackman      Priser
 1 time 200
 Månedsabonnement - 1 person 798

 

Simulatorleie - Fullswing    Mandag-Torsdag
          kl. 9-17
     Mandag-Torsdag 
             kl. 17-22
     Fredag  

          Helg  

Pris per time             250               300        250           250
Rabattkort (hver 8. simulatortime er gratis)

Ved kjøp av minimum 20 timer (tickets): Kr. 200,- pr. stk. (1 billett = 1 time)
Ved kjøp av minimum 30 timer (tickets): Kr. 180,- pr. stk. (1 billett = 1 time)


 


Åpningstider fra 1. november:      

Mandag -Torsdag: kl.  9 - 22,        Fredag - Lørdag : kl. 9 - 18          Søndag : kl. 9 - 20


Booking
instruktør

Booking
simulator

Login